WIJ ZOEKEN JOU!

Domus Tarda is een organisatie in volle opbouw. Wij willen snel, maar wel goed!

Om te komen tot een landelijke dekking van Domus Tarda vertegenwoordigers, zoeken wij mensen die zich kunnen en willen inzetten om onze doelstellingen te realiseren en te ondersteunen. Wij zoeken vooral doeners, personen die actief zich bezighouden met de activiteiten van Domus Tarda en een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van onze organisatie.

Wij zoeken o.a.:

Burger-adviseurs/begeleiders

Je hebt uitgebreide, diepgaande wetskennis in het civiel recht, met name op het gebied van jeugdrecht en echtscheiding. Ook andere aandachtsgebieden zijn welkom, maar dit is een richting waarop Domus Tarda zich op dit moment het meest focust.

Je vindt het boeiend om mensen terzijde te staan bij het zoeken naar juridische informatie over hun casus en hen te adviseren en/of te begeleiden.

 

Politieke dieren

Je ondersteunt de visie en missie van Domus Tarda en bent een “politiek dier”. Je vindt het heerlijk om in discussie te gaan met diverse vertegenwoordigers van lokale en nationale politieke groeperingen van allerlei richtingen, zonder zelf strikt gebonden te zijn aan een partij. Je hebt de vaardigheid om standpunten helder te formuleren en bezit een ruime mate van overtuigingskracht.

 

Algemene vertegenwoordigers

Je wilt je op wat voor wijze dan ook graag inzetten voor wat Domus Tarda wil bereiken. Wij doen dat vanuit een postieve insteek. Te denken valt aan gebieden zoals:

  • Public relations
  • Social media en website beheren
  • Artikelen schrijven
  • Overleg met diverse organisaties en instanties, lokaal en landelijk

 

 

Kortom: wij zoeken ACTIEVE MENSEN! Denk je op enige wijze ons te kunnen ondersteunen, neem dan s.v.p. contact met ons op!