Recht hebben is helaas niet altijd hetzelfde als recht krijgen. In veel gevallen waarin mensen een beroep (moeten) doen op de rechtspraak in Nederland, blijkt dat onze wetgeving toch regelmatig tekortschiet. Hierdoor komt het niet zelden voor dat burgers niet het recht kunnen krijgen waarop zij, redelijkerwijs gesproken, aanspraak zouden moeten kunnen maken.

Hoewel de wetgeving in Nederland in grote lijnen van hoge kwaliteit is en de rechterlijke macht in principe goed functioneert, zitten er toch “gaten” in het samenstelsel van wet en recht. Het is aan alle betrokken partijen deze tekortkomingen te signaleren en te repareren. Rechters, burgers en politici kunnen dit signaleren. Het is vervolgens aan de politici om – in samenspraak met andere partijen – de wetgeving te repareren.

De balans tussen het rechtsgevoel van de burger en de daadwerkelijke uitvoering en toepassing van wetgeving is momenteel vaak zoek. Bestaande instituten, zoals bijvoorbeeld een Nationale Ombudsman of gemeentelijke uitvoeringsinstanties, doen weliswaar hun uiterste best, maar zitten vaak ook opgesloten binnen bestaande patronen en regelgeving.

Domus Tarda wil daar een aanvulling op zijn. Wij willen vanuit de dagelijkse praktijk, vanuit persoonlijke expertise en vanuit deskundigheid burgers terzijde staan om hun recht te krijgen. Dat kan door persoonlijke adviezen en/of begeleiding bij juridische kwesties, maar ook door als groep burgers naar buiten te treden om verandering van regelgeving af te dwingen, door in gesprek te gaan met de politiek en de gaten in de wetten te laten zien, door overleg en afstemming tussen de drie partijen.

Domus Tarda wil een landelijk netwerk van deskundige en actieve mensen die zich richten op deze drie groepen en actief meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van toepassing van burgerrechten.