Domus Tarda streeft naar een maatschappij waarin aan wetgeving op correcte wijze uitvoering wordt gegeven, met name door de uitvoerende en rechterlijke macht.

Hiertoe zet Domus Tarda zich in om de politiek te bewegen valide, rechtvaardige en bovenal uitvoerbare wetgeving te maken, om de rechterlijke macht te bewegen in alle gevallen aan waarheidsvinding te doen, ook wanneer de wet dat niet strikt voorschrijft, om de burger te mobiliseren hun rechten op te eisen en waar nodig de politiek te overtuigen dat de burgerrechten stevig en rechtvaardigd geborgd moeten zijn.