Wie zijn wij

Over ons

Onze missie

Domus Tarda streeft naar een maatschappij waarin aan wetgeving op correcte wijze uitvoering wordt gegeven, met name door de uitvoerende en rechterlijke macht.

Hiertoe zet Domus Tarda zich in om de politiek te bewegen valide, rechtvaardige en bovenal uitvoerbare wetgeving te maken, om de rechterlijke macht te bewegen in alle gevallen aan waarheidsvinding te doen, ook wanneer de wet dat niet strikt voorschrijft, om de burger te mobiliseren hun rechten op te eisen en waar nodig de politiek te overtuigen dat de burgerrechten stevig en rechtvaardigd geborgd moeten zijn.

Onze visie

Recht hebben is helaas niet altijd hetzelfde als recht krijgen. In veel gevallen waarin mensen een beroep (moeten) doen op de rechtspraak in Nederland, blijkt dat onze wetgeving toch regelmatig tekortschiet. Hierdoor komt het niet zelden voor dat burgers niet het recht kunnen krijgen waarop zij, redelijkerwijs gesproken, aanspraak zouden moeten kunnen maken.

Hoewel de wetgeving in Nederland in grote lijnen van hoge kwaliteit is en de rechterlijke macht in principe goed functioneert, zitten er toch “gaten” in het samenstelsel van wet en recht. Het is aan alle betrokken partijen deze tekortkomingen te signaleren en te repareren. Rechters, burgers en politici kunnen dit signaleren. Het is vervolgens aan de politici om – in samenspraak met andere partijen – de wetgeving te repareren.

De balans tussen het rechtsgevoel van de burger en de daadwerkelijke uitvoering en toepassing van wetgeving is momenteel vaak zoek. Bestaande instituten, zoals bijvoorbeeld een Nationale Ombudsman of gemeentelijke uitvoeringsinstanties, doen weliswaar hun uiterste best, maar zitten vaak ook opgesloten binnen bestaande patronen en regelgeving.

Domus Tarda wil daar een aanvulling op zijn. Wij willen vanuit de dagelijkse praktijk, vanuit persoonlijke expertise en vanuit deskundigheid burgers terzijde staan om hun recht te krijgen. Dat kan door persoonlijke adviezen en/of begeleiding bij juridische kwesties, maar ook door als groep burgers naar buiten te treden om verandering van regelgeving af te dwingen, door in gesprek te gaan met de politiek en de gaten in de wetten te laten zien, door overleg en afstemming tussen de drie partijen.

Domus Tarda wil een landelijk netwerk van deskundige en actieve mensen die zich richten op deze drie groepen en actief meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van toepassing van burgerrechten.

Contactgroepen

Om snel en effectief onderling contact te onderhouden, om met (potentiële) cliënten in contact te komen, om te kunnen discussiëren, ideeën uit te wisselen, informatie te delen, etc. hebben we per provincie een Domus Tarda-groep op Facebook ingericht. Eenieder die geïnteresseerd is in onze activiteiten, kan zich daarbij aanmelden.

Tik op Facebook “Domus Tarda” in het zoekvak in en je krijgt een overzicht van al onze beschikbare groepen. En uiteraard is er ook onze hoofdpagina op Facebook.

Via deze pagina’s kunnen we ook snel informatie delen met alle leden en krijg je automatisch meldingen wanneer iemand een nieuw bericht heeft geplaatst.

Kortom: meld je aan!

Recente artikelen

WIJ ZOEKEN JOU!

Domus Tarda is een organisatie in volle opbouw. Wij willen snel, maar wel goed! Om te komen tot een landelijke dekking van Domus Tarda vertegenwoordigers, zoeken wij mensen die zich …

Artikelen op Domus Tarda

Op onze website plaatsen wij regelmatig artikelen die te maken hebben met onze doelstellingen. Ook zullen we verwijzen naar artikelen van andere bronnen. Heeft u ergens een interessant artikel ontdekt? …